Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. MON odpowiada RPO ws. Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

Data:
  • Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii wykonuje badania w kierunku koronawirusa nie tylko na rzecz resortu, ale i osób cywilnych
  • To odpowiedź MON na wystąpienie RPO, zaniepokojonego doniesieniami mediów o nieprawidłowościach w wojskowym instytucie, który ma  walczyć z koronawirusem

 6 i 10 marca 2020 r. w portalu internetowym Onet.pl ukazały się artykuły pt.  „Czystki i bałagan w wojskowym instytucie, który ma  walczyć z koronawirusem” oraz „Krajowy konsultant alarmuje: wojsko nie jest  przygotowane na walkę z koronawirusem”.

Napisano w nich m.in., że w kluczowym momencie walki z koronawirusem elitarny Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii znajduje się w stanie rozkładu. Trzech doświadczonych oficerów dostało bowiem rozkazy przeniesienia do innych jednostek.: szef ODiZZB w Puławach płk dr Marcin Niemcewicz, kierownik pracowni wirusologii ppłk dr Aleksander Michalski oraz szef pracowni zabezpieczenia ppłk Jacek Wójcicki. Według Onetu wojsko straciło  możliwość wsparcia cywilnych służb w walce z epidemią.

13 marca RPO spytał o sprawę Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Poprosił zwłaszcza o wyjaśnienie, jakie potrzeby Sił Zbrojnych przemawiały za przeniesieniem wskazanych żołnierzy do innych jednostek wojskowych.

Odpowiedź MON

Dyrektorka Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska odpisała RPO:

Wskazani w artykułach prasowych oficerowie Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej. Poziom zaangażowania wymienionych oficerów wpływał negatywnie na realizacje zadań statutowych Ośrodka. Mając na uwadze strategiczne znaczenie Instytutu dla Sił Zbrojnych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego, Minister skierował oficerów do wykonywania obowiązków służbowych poza strukturami Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie

Przeniesienie oficerów Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach do rezerwy kadrowej nie wpłynęło na obniżenie poziomu realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym armii.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej od 2 marca 2020 r. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach osiągnął gotowość do prowadzenia analiz materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wykonuje badania w kierunku koronawirusa nie tylko na rzecz resortu obrony narodowej ale również badania osób cywilnych, współpracując z organami państwowej inspekcji sanitarnej.

W Ośrodku znajduje się wystarczająca liczba doświadczonego i przeszkolonego personelu, aby wykonywać statutowe zadania oraz zlecone w zakresie wykrywania wirusa SARSCoV-2 o czym świadczy ilość wykonywanych badań oraz współpraca miedzy innymi z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, w zakresie wykonywania diagnostyki w kierunku koronawirusa.

W obecnej sytuacji związanej z pandemią C0VID-19 zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w Siłach Zbrojnych to nie tylko działania Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, ale również działania Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej (w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie oraz Wrocławiu), podmiotów leczniczych oraz jednostek i instytucji wojskowych realizujących zadania w celu ochrony zdrowia zarówno żołnierzy, pracowników resortu jak i osób cywilnych.

Obecnie działają 4 laboratoria wojskowe (WIHE, WIM, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny SP ZOZ w Krakowie oraz kontenerowe laboratorium mikrobiologiczne oddelegowane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie ) w systemie z cywilną służba zdrowia, biorące udział w identyfikacji wirusa SARS-CoV-2, na podstawie zatwierdzonych wniosków wojewodów lub umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kolejne laboratoria podjęły działania do osiągnięcia zdolności w zakresie diagnostyki w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – głosi odpowiedź Aurelii Ostrowskiej.

WZF.7050.1.2020

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski