Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Rzecznik wyjaśnia sprawę zakażenia żołnierzy WOT w Szydłowcu

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę zakażenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Szydłowcu
  • Dowódcy mieli nie poinformować o tym władz samorządowych miasta

O sprawie informowały "Gazeta Wyborcza" i Wirtualna Polska. Z materiałów prasowych wynika m.in., że gmina Szydłowiec w atmosferze skandalu zakończyła współpracę ze stacjonującymi w mieście żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Wśród żołnierzy, którzy w czasie epidemii pomagali potrzebującym, sześciu miało pozytywny wynik testu na COVID-19; kilkunastu trafiło do kwarantanny. Dowódcy mieli nie poinformować o tym samorządu. Wycofanie z działań żołnierza 62 Batalionu Lekkiej Piechoty poprzedzone było incydentem z zarażonym mieszkańcem Szydłowca, po którym pojawiła się presja dowódców, aby wszyscy pracowali normalnie. 

Zgodnie z algorytmem postępowania w przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – żołnierz bez objawów infekcji, ale mający bezpośredni kontakt z osobą zakażoną z potwierdzonym dodatnim wynikiem,  informuje telefonicznie przedstawiciela służby zdrowia jednostki lub oficera dyżurnego. Do czasu decyzji dowódcy osoba zgłaszająca się powinna pozostać w domu, unikając kontaktu z osobami postronnymi.

Przez kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z algorytmem, należy rozumieć następujące okoliczności:

  • pozostawanie żołnierza w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  • prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
  • osoba mieszka w tym samym gospodarstwie przydomowym co osoba chora lub w tym samym pokoju hotelowym.

Rzecznik zwrócił się do dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej o wyjaśnienie okoliczności incydentu z udziałem zarażonego mieszkańca Szydłowca, a także adekwatnej reakcji żołnierzy, ich dowódców na kontakt z osobą zarażoną. RPO poprosił też Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie o informacje, gdzie i na jakich warunkach zastosowano kwarantannę, a także o decyzje administracyjne Wojskowego Inspektora Sanitarnego WOMP, dotyczące żołnierzy objętych kwarantanną.

WZF.7050.3.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski