Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Internet, telekomunikacja, komputery

Problemy dotyczące praw człowieka a wynikające z rozwoju nowych technologii telekomunilkacyjnych o sposobu wykorzytywania ich przez instytucje państwa i podmioty prywatne

Liczba wyników: 187