Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dlaczego test dowodzący przechorowania covid-19 nie zwalnia z kwarantanny? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Pani zrobiła sobie - przy okazji innych badań - test na przeciwciała. Wykazał, że przeszła covid (nie wie nawet, kiedy, nie miała objawów). Powiatowy sanepid nie chce jej jednak zwolnić z kwarantanny. Czy to prawda, że zdaniem GIS osoba, która jest ozdrowieńcem, nie musi odbywać kwarantanny.

Tak, ale chodzi o ozdrowieńca z przepisów.

Zgodnie z §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.

Według przepisów ozdrowieńcem jest ten, kto ma w dokumentacji medycznej  informację o tym. A taką informację wprowadza się tylko w wypadku hospitalizacji lub chorowania w warunkach izolacji domowej po stwierdzeniu zakażenia (§ 5 ust. 1).

Według Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej testy, które wykrywają przeciwciała (testy serologiczne), nie są jednak wiarygodnym potwierdzeniem przebycia zakażenia/zachorowania.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk