Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępcy RPO spotkali się z delegacją komisji LIBE-AFCO Parlamentu Europejskiego

Data:

23 lutego 2022 r. przedstawiciele Biura RPO spotkali się z delegacją europosłów z komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Spotkanie odbyło się na zaproszenie przewodniczących tych komisji w biurze Europarlamentu w Warszawie.

W rozmowach ze strony Biura RPO uczestniczyli: zastępcy RPO Hanna Machińska i Stanisław Trociuk, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania Magdalena Kuruś i dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Mirosław Wróblewski.

Przedmiotem zainteresowania europosłów były ochrona praw podstawowych oraz stan praworządności w Polsce. Na spotkaniu poruszone zostały tematy m.in. dostępu do wymiaru sprawiedliwości, problemu uchodźców ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania ośrodków dla migrantów, wolności słowa, praw kobiet i niedyskryminacji, w tym sytuacja osób LGBT+. W obszarze praworządności rozmowy dotyczyły przede wszystkim niezależności sądownictwa i trójpodziału władz oraz poszanowania zasady pierwszeństwa prawa UE.

Delegacja przebywa w Polsce z trzydniową wizytą. Europosłowie chcą zebrać informacje z pierwszej ręki na temat obaw Parlamentu Europejskiego związanych ze stanem praworządności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądownictwa i poszanowania praw podstawowych, w tym wolności mediów.

Oprócz reprezentantów  RPO delegacja spotkała się m.in. z przedstawicielami partii politycznych, Krajowej Rady Sądownictwa, stowarzyszeń sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz organizacji pozarządowych i mediów.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-02-23 13:02:05
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-02-24 09:29:43
Operator: Krzysztof Michałowski