Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Dunji Mijatović w Biurze RPO - rozmowy na temat sytuacji na granicy

Data:

Rozmowy RPO Marcina Wiącka z Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunją Mijatović 15 listopada 2021 r. dotyczyły przede wszystkim kwestii rozwiązań prawnych w naszym kraju dotyczących cudzoziemców. W szczególności omawiane było rozporządzenie w sprawie zawracania migrantów, którzy przekroczyli granicę, nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, jak również samo rozporządzenie w sprawie stanu wyjątkowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył także duże znaczenie opinii ODIHR dotyczącej wpływu stanu wyjątkowego na działania organów państwa. 

Pani Komisarz podkreśliła, że przywiązuje bardzo dużą wagę do transparentności działań polskich służb podejmowanych wobec cudzoziemców na granicy.

Dla Marcina Wiącka w obecnej sytuacji bardzo ważna jest rola dziennikarzy, którzy powinni być dopuszczeni do obszaru stanu wyjątkowego. Kluczowa w czasie trwającego kryzysu humanitarnego jest także obecność i działalność służb medycznych w strefie przygranicznej.

Dunji Mijatowić towarzyszyli doradcy Komisarz Praw Człowieka Rady Europy: Christian Mommers i  Andrzej Mancewicz. W rozmowie brali także udział zastępczyni RPO Hanna Machińska, dyrektor "Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur" Przemysław Kazimirski i Agnieszka Szmajdzińska z Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole Równego Traktowania BRPO. 

Załączniki:

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa