Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Komisarz Ylvy Johansson w Biurze RPO - rozmowy na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i w Ukrainie

Data:

Z wizytą w Biurze RPO przebywała Ylva Johansson komisarz UE ds. wewnętrznych. Ze strony RPO w spotkaniu uczestniczyli: zastępczyni rzecznika Hanna Machińska, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Mirosław Wróblewski, zastępca dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania Marcin Sośniak oraz dyrektor Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Przemysław Kazimirski.

Głównym tematem rozmów była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i kryzys uchodźczy. Poruszono również temat bieżącej sytuacji w Ukrainie i możliwego problemu napływu osób uciekających przed konfliktem zbrojnym.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Komisarz poinformowała, że uzyskała informacje ze strefy zamkniętej przy granicy z Białorusią, a także na temat warunków życia migrantów w ośrodkach zamkniętych. Wyraziła zaniepokojenie brakiem dostępu do strefy dla organizacji pozarządowych i mediów, a także trudnościami związanymi z procedurą azylową.

W kontekście sytuacji w Ukrainie poinformowała, że w ramach Unii trwają prace nad planami awaryjnymi w przypadku migracji związanej z eskalacją konfliktu. W prace zaangażowane są państwa członkowskie oraz instytucje i agencje UE.

Hanna Machińska poinformowała dziennikarzy, że rozmowy dotyczyły praktycznych rozwiązań zarówno bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, jak i możliwego kryzysu w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.

Przypomniała, że RPO wystąpił kilka dni temu do ministra spraw wewnętrznych i administracji z pytaniami o przygotowania do niesienia ewentualnej pomocy osobom uciekającym przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Podkreśliła konieczność zmiany obowiązującego prawa, które pozwalające na pushbacki, ponieważ łamie ono nie tylko standardy międzynarodowe, ale również Konstytucję RP.

Komisarz Ylva Johansson w trakcie wizyty w Polsce zaplanowane ma również spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, z przedstawicielem Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR) oraz Międzynarodowej Organizacja ds. Migracji (IOM). Spotka się także z polskimi organizacjami pozarządowymi specjalizujących się w prawach człowieka i kwestiach migracji i odwiedzi ośrodek w Lesznowoli.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski