Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek rozmawiał z Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunją Mijatović

Data:

Rozmowa dotyczyła najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. W szczególności chodziło o orzecznictwo ETPCz w sprawach dotyczących Polski, w tym wykonywanie orzeczeń dotyczących ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

Rzecznik zwrócił się także do Komisarz z prośbą o podjęcie działań w sprawie więźniów politycznych na Białorusi, między innymi działaczy Związku Polaków na Białorusi: Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Dunja Mijatović zgodziła się, że jest to bardzo ważny obecnie obszar działań i w tym kierunku będą zmierzały jej dalsze kroki. 

W dalszej części spotkania Marcin Wiącek omówił nowe rozwiązania prawne w naszym kraju dotyczące cudzoziemców, wskazał też na napotykane przez nich ograniczenia przy próbach przekraczania granicy. Podkreślił przy tym, że sytuacja wielu migrantów jest dramatyczna, zwłaszcza rodzin z dziećmi, co  wymaga zorganizowania pilnej pomocy i opracowania odpowiednich  procedur. Obecną sytuację określił jako głęboki kryzys humanitarny. 

Pani Komisarz poinformowała, że sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej jest stale przez nią monitorowana i wzbudza jej poważne zaniepokojenie. Doceniła rolę organizacji pozarządowych w działaniach niosących pomoc humanitarną uchodźcom. Interesowały ją także ograniczenia w obszarze przygranicznym związane z wprowadzonym tam stanem wyjątkowym. Dunja Mijatović podziękowała RPO i jego współpracownikom za zaangażowanie i konsekwentne starania o dochowanie międzynarodowych standardów prawnych w zakresie ochrony praw człowieka.

Obie strony zadeklarowały dalsze działania i bliską współpracę w omawianych sprawach. 

W rozmowie brali także udział: doradca w Biurze Komisarz Rady Europy Andrzej Mancewicz i zastępczyni RPO Hanna Machińska. 
 

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa