Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa stanowi istotny element działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Służy promocji idei praw i wolności człowieka i obywatela na świecie, zabezpieczeniu nienaruszalności praw Polaków za granicą oraz cudzoziemców, którzy znajdują się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. Słuzy także popularyzacji dokonań RPO w dziedzinie praw człowieka.

RPO współdziała z zagranicznymi i międzynarodowymi organami, instytucjami i organizacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela.

Liczba wyników: 426