Zawartość

Współpraca międzynarodowa

 • opis kategorii - Współpraca międzynarodowa

  Współpraca międzynarodowa stanowi istotny element działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Służy promocji idei praw i wolności człowieka i obywatela na świecie, zabezpieczeniu nienaruszalności praw Polaków za granicą oraz cudzoziemców, którzy znajdują się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. Słuzy także popularyzacji dokonań RPO w dziedzinie praw człowieka.

  RPO współdziała z zagranicznymi i międzynarodowymi organami, instytucjami i organizacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela.

 • Liczba całkowita wyników: 372

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Współpraca międzynarodowa