Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Very Jourovej w Biurze RPO - rozmowy nt. praw człowieka w Polsce i sytuacji na granicy

Data:
Tagi: kalendarium
  • O problemach związanych z prawami człowieka wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości Vera Jourova rozmawiała 30 sierpnia 2021 r. z rzecznikiem praw obywatelskich Marcinem Wiąckiem.
  • Omawiano m.in. sytuację na granicy polsko-białoruskiej 

Spotkanie pani komisarz z nowym RPO odbyło się na jej prośbę. Biuro RPO było pierwszym urzędem odwiedzonym przez nią w Warszawie. Według komunikatu KE spotka się ona również z premierem Mateuszem Morawieckim. Weźmie ponadto udział w wydarzeniach upamiętniających 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz w uroczystości na Westerplatte z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Ze strony RPO w spotkaniu uczestniczyli także: zastępczyni rzecznika Hanna Machińska i Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura RPO.

W wypowiedzi dla prasy po spotkaniu Vera Jourova podkreśliła, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim tego, jak Komisja Europejska może pomóc polskim obywatelom w kwestii praw człowieka. Dodała, że jest jeszcze za wcześnie na ocenę odpowiedzi polskiego rządu ws. wykonania wyroku TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN.  

Pani komisarz podkreśliła, że niepokoi się sprawą wtorkowej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym ws. wyższości polskiej Konstytucji nad prawem unijnym, o co wniósł premier. Kwestia prymatu prawa Unii jest bowiem podstawową sprawą dla wspólnoty europejskiej.

Marcin Wiącek po spotkaniu poinformował dziennikarzy, że rozmowa dotyczyła również kilku płaszczyzn współpracy miedzy Biurem RPO a Komisją Europejskiej i innymi organami UE. - Była mowa o najważniejszych problemach, które są związane z prawami człowieka i są w polu zainteresowania UE; kwestia orzeczeń TSUE dotyczących władzy sądowniczej także do nich należy - powiedział.

Podczas rozmów poruszono sprawę kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej. Marcin Wiącek przedstawił pani komisarz ustalenia RPO w tej sprawie. Vera Jourova podkreśliła, że ufa, iż polski rząd będzie wykonywał postanowienia Konwencji Genewskiej.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski