Spotkanie RPO ze Stowarzyszeniem Łemków w Legnicy

Data:
Tagi: kalendarium

Spotkanie odbyło się w ramach programu spotkań regionalnych RPO, w ramach którego rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotyka się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie Łemków w Legnicy liczy ok. 150 członków. Jego celem jest podtrzymanie świadomości narodowej Łemków. W całej Polsce jest ich 10 tysięcy. W czasach PRL Łemków wpisywano w tożsamość ukraińską, tymczasem – jak podkreślają członkowie Stowarzyszenia - Łemkowie mają inną tożsamość. Nie są związani z UPA ani z Wołyniem.

Stowarzyszenie wytyczyło sobie następujące cele:

  • integracja ludności łemkowskiej bez względu na poglądy i przekonania religijne
  • ratowanie, pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie kultury duchowej i materialnej Łemków
  • popularyzacja historii Łemkowyny a także wiedzy o życiu i działalności Łemków poza granicami Polski
  • nauczanie języka łemkowskiego
  • propagowanie przyjaźni łemkowsko-polskiej oraz współpraca z podobnymi towarzystwami mniejszości narodowych w Polsce

Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych Łemkowie uznani są za odrębną mniejszość etniczną, ale – jak usłyszał Rzecznik praw obywatelskich na spotkaniu - często nadal przypisuje się tożsamość ukraińską. Według ustawy do łemkowskiej mniejszości etnicznej zaliczane są tylko te osoby, które nie uznają się za Ukraińców. Jak mówią przedstawiciele Stowarzyszenia, konsekwencją tego jest też brak praw językowych. Język łemkowski jest uznany za odrębny język, a jednocześnie za łemkowskie uznaje się i wspiera finansowo teksty publikowane po ukraińsku lub takie, które nie dotrzymują żadnego standardu językowego.  Tylko pozorne są możliwości nauczania w języku łemkowskim ze względu na brak systemowego kształcenia nauczycieli języka łemkowskiego.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-20 11:23:27
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk