Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak żyć? Spotkanie RPO z uczniami Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku

Data:
Tagi: kalendarium

Dobre budowanie to zwracanie uwagi na potrzeby ludzi. Uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa opowiedzieli Adamowi Bodnarowi, jak się tego uczą, a rzecznik praw obywatelskich opowiedział o pracach jego Biura. Mówił m.in. o działaniach RPO w sprawie uniwersalnego - "ludzkiego" projektowania przestrzeni, którego celem jest, by wszyscy, w tym osoby starsze i z niepełnosprawnościami, czuli się dobrze (Przestrzeń Publiczna Przyjazna Seniorom. Poradnik RPO).

Spotkanie przebiegało zgodnie z wypracowanym już przez RPO scenariuszem: uczniowie zadawali na kartkach (anonimowo) pytania dotyczące problemów praw człowieka, z jakimi się zetknęli, a Adam Bodnar odpowiadał na to.

 • Dlaczego jest 500+, skoro nie ma pieniędzy i podwyższane są obowiązkowe ubezpieczenia OC? RPO Adam Bodnar wyjaśnił zasady funkcjonowania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i zasady korzystania z tych ubezpieczeń przez ofiary wypadków.
 • Co z przypadkami szykanowania ucznia przez innych uczniów i szykanowania ucznia przez nauczyciela? RPO mówił o tym, jak zgłaszać przypadki szykanowania, dyskryminacji.
 • Ktoś chciał wiedzieć, co rzecznik praw obywatelskich myśli o legalizacji konopi indyjskich? RPO mówił o preparatach leczniczych na bazie medycznej marihuany, ich stosowaniu w Polsce i Europie, o debacie parlamentarnej na temat legalizacji marihuany w Polsce i wystąpieniach RPO w tej sprawie.
 • Udostępnianie zdjęć innych osób bez zgody tych osób w mediach społecznościowych. RPO zwrócił uwagę na to, że wizerunek jest naszym dobrem i nikt nie ma prawa go udostępniać bez naszej zgody. Mówił o różnicy między sytuacją publiczną i zdjęciami w takiej sytuacji, a sytuacją prywatną i umieszczaniem zdjęć prywatnych w sieci.
 • Ktoś zgłosił obawę, którą budzi projekt przywrócenia Stoczni - jego zdaniem to jest nieopłacalne. Rzecznik mówił o zasadach uruchamiania pomocy publicznej.
 • Spotkałam się z sytuacją, gdy kierowca autobusu odmówił pani z wózkiem wejścia do autobusu. RPO powiedział, że można uznać tę sytuację za dyskryminację ze względu na płeć. Kierowca powinien pomóc kobiecie wsiąść z wózkiem do autobusu. Można dochodzić odszkodowania od firmy przewozowej, za niedzielnie usługi przewozowej.
 • Pan z Ukrainy pytał o godziny odjazdów autobusów. W kasie pani odesłała go do rozkładu jazdy. RPO omawiając tę sytuację zwrócił uwagę na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami (niewidomych, głuchych).
 • Często jeżdżę rowerem i rolkami. Nie ma połączeń z Sopotem. Rzecznik: Prawo do ścieżki rowerowej nie jest standardem praw człowieka. Ale można o to zabiegać korzystając z prawa do petycji i budżetu obywatelskiego. RPO przywołał słowa śp. prof. Wiktora Osiatyńskiego o tym, że większość spraw, które nam doskwierają możemy sami rozwiązać. Na tym polega społeczeństwo obywatelskie.
 • Co RPO myśli o prezydencie Gdańska, który kupuje drogie mieszkania w Gdańsku? RPO nie jest od zajmowania się majątkiem prywatnym. Prezydent składa oświadczenia majątkowe, które są kontrolowane przez odpowiednie instytucje.
 • Dlaczego nie uwzględnia się przy egzaminie maturalnym ułatwień dla osób z trudnościami wynikającymi z zespołu Aspergera?  Na to pytanie odpowiedziała szczegółowo Aneta Zaczek z Biura RPO. Poinformowała o wszelkich możliwościach, z których może skorzystać uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zastrzeżenia do działań ministra Szyszki. Zarówno do polityki wobec energii alternatywnej, jak i zgody na wycinkę drzew. RPO mówił o konieczności regulacji budowania wiatraków, by chronić prawa indywidualne mieszkańców. Poinformował też o swoim wystąpieniu do sądu administracyjnego na działania ministra Szyszki w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Ktoś zapytał: Jak żyć?
RPO: Godnie. Realizować własne marzenia. Nie bać się marzeń.

Państwowe Szkoły Budownictwa (Technikum i Branżowa Szkoła) to szkoła z 70-letnim doświadczeniem i tradycjami. Wizyta Adama Bodnara zorganizowana została w ramach programu spotkań regionalnych RPO na Pomorzu. RPO spotyka się w ich ramach z organizacjami pozarządowymi i obywatelami, a także odwiedza miejsca ważne dla poszanowania praw człowieka.

Gdańska szkoła kształci cenionych ekspertów, wrażliwych na potrzeby społeczne - wyposaża ich w kapitał zawodowy i społeczny. Tworzy specjalistyczne grupy remontowe, w skład których wchodzą uczniowie i nauczyciele szkoły oraz studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Specjalne grupy remontowe złożone między innymi z uczniów (którzy w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu oraz w ramach projektów społecznych) realizują projekty na lokalnym rynku. Szkoła prowadzi (na zasadzie non-profit) adaptacyjne prace remontowe między innymi w różnych placówkach oświatowych miasta Gdańska. Koszty materiałów i drobnych narzędzi pokrywane są przez placówki w których trwa remont.

Przykłady projektów, w których brali udział uczniowie szkoły:

 1. konserwacja stołów i ławek w ogródku jordanowskim,
 2. wykonanie remontu pomieszczeń  piwnicy, korytarzy i pokoi. Wykonanie mebli do pokoi uczniowskich,
 3. pace w ramach programu Trening Umiejętności Społecznych:
 • wyremontowanie mieszkania samotnej matki dwóch dziewczynek, która była ciężko chora (tytuł projektu „Dla dzieciaków”);
 • odnowienie sypialni dla dzieci z Domu im. Janusza Korczaka (tytuł projektu „Nadać życiu kolor”);
 • modernizacja sali terapeutycznej dla dzieci z Domu im. Janusza Korczaka  (tytuł projektu „Mali Budowlańcy”);
 • wykonanie bud dla piesków z Ciapkowa (tytuł projektu „Pomoc czworonożnym przyjaciołom”.

Szkoła prowadzi projekty społecznościowe:

 • „Dziadkowie i Wnuki”
 • międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów
 • „Misja na Strzyża”
 •  wykonanie zadaszenia sceny na terenie rekreacyjnym na osiedlu Strzyża
 • „Podbudowanie zdrowia”
 •  promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców Gdańska
 • „Naucz się dzielić swoją wrażliwa energią!”
 •  projekt skierowany do dzieci z Domu im. Janusza Korczaka
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk