RPO spotkał się z Burmistrzem Hajnówki i przedstawicielami Caritasu

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się 17 listopada 2021 r. w Hajnówce z burmistrzem miasta Jerzym Sirakiem, proboszczem parafii w Hajnówce ks. Zbigniewem Niemyjskim i przedstawicielami Caritas Polska. Rozmowy dotyczyły pomocy humanitarnej świadczonej migrantom przez mieszkańców przygranicznych gmin, w tym Hajnówki i przez lokalne parafie i Caritas Polska, również w strefie objętej stanem wyjątkowym. Podkreślono, że wsparcie potrzebne jest także samym mieszkańcom, którzy są zaniepokojeni obecną sytuacją oraz funkcjonariuszom służb chroniących granicę. Rozmawiano o dylematach prawnych, jakie mają mieszkańcy udzielający pomocy humanitarnej migrantom. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że poza niewątpliwą potrzebą ochrony granic RP, konieczna jest ochrona godności, zdrowia i życia każdej osoby znajdującej się na terytorium Polski. RPO zadeklarował pełną współpracę z lokalnymi władzami i Caritasem oraz zapowiedział kolejne spotkania, które odbędą się w najbliższym czasie.

Ze strony Caritas Polska w spotkaniu wzięli udział: dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki i jego zastępca o. Kordian Michał Szwarc OFM, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz Gołębiewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Jerzy Sęczek oraz Robert Komor i Grzegorz Kowalczuk.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-11-17 14:54:08
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-11-17 16:04:05
Operator: Monika Okrasa