Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO Marcina Wiącka z dyrektorem Caritas Polska księdzem Marcinem Iżyckim

Data:

Spotkanie rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka z dyrektorem Caritas Polska księdzem Marcinem Iżyckim, które odbyło się 10 listopada br., dotyczyło wsparcia, jakie Caritas - a także parafianie z terenów przygranicznych - udzielają migrantom.

Głównym tematem były Namioty Nadziei, które będą stawiane także na terenach objętych stanem wyjątkowym. Caritas jest gotów również do długofalowej pomocy migrantom, zarówno tym przebywającym w ośrodkach, jak i je opuszczającym. Rzecznik praw obywatelskich wyraził pełne wsparcie dla tych działań. W najbliższej przyszłości planowane są również spotkania RPO z przedstawicielami Caritasu w strefie przygranicznej. 

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa