Biuletyn Informacji Publicznej RPO

10 grudnia godz. 18.00 - uroczystość wręczenia Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica dla społeczności samorządowej Michałowa

Data:
  • Społeczność samorządowa Michałowa w woj. podlaskim została wyróżniona tegoroczną Nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica
  • Nagrodę przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci Nagrody – za obronę podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu większości
  • Działania władz samorządowych Michałowa wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej to symbol wrażliwości na ludzkie nieszczęście oraz wyraz solidarności w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, zagubionym
  • To działania głęboko ludzkie, broniące praw człowieka, wymagające odwagi i wznoszące się ponad podziały w naszym życiu publicznym

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Pawła Włodkowica

Społeczności samorządowej Michałowa

10 grudnia r. o godz. 18.00

Uroczystość transmitowana on-line  na YouTubie https://youtu.be/up0QYF6yKyo i FB BRPO https://www.facebook.com/BiuroRPO

Kapituła Nagrody obradowała 3 listopada 2021 r. W spotkaniu – w Biurze RPO i za pośrednictwem łączy internetowych – wzięli udział byli rzecznicy, profesorowie: Ewa Łętowska, Adam Zieliński, Andrzej Zoll, Irena Lipowicz i Adam Bodnar. W obradach uczestniczyli także wcześniejsi laureaci nagrody: Zbigniew Nosowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Irena Dawid-Olczyk, Ewa Kulik-Bielińska i Danuta Przywara.

RPO Marcin Wiącek mówił, że piękną tradycją Nagrody jest wyróżnianie tych osób i instytucji, które odważnie  występują w obronie podstawowych wartości i prawd - nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Jej twórca RPO dr Janusz Kochanowski jako pierwszego laureata w 2006 roku wskazał redakcję miesięcznika „Więź”, czyli instytucję, która niezwykle odważnie mówiła o ówczesnej rzeczywistości i problemach, nie tylko związanych z Kościołem. W następnych latach nagrodę otrzymało wiele wybitnych osobistości z Polski i innych krajów.

Marcin Wiącek zaproponował, aby również w tym roku wyróżnienie miało charakter zbiorowy, a laureatem została społeczność samorządowa miasta Michałowo w woj. podlaskim. Imiennie reprezentują ją burmistrz miasta Marek Nazarko i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Bożena Ancipiuk. Ale prawdziwym adresatem nagrody byliby wszyscy samorządowcy tej niezwykłej miejscowości i całej gminy. 

Wiele osób i organizacji uczestniczy w akcji pomocy migrantom. Niewątpliwie zasługują one na nasze wsparcie i szacunek. Ale dzisiaj wskazując na społeczność samorządową Michałowa, także tym innym, pozostałym oddajemy cześć. Pokazujemy, że to nasza wspólna sprawa – dodał Marcin Wiącek.

Decyzję o uhonorowaniu Kapituła podjęła jednomyślnie.

Wypowiedzi jej członków podczas obrad

Ewa Kulik-Bielińska: Przedstawiciele Miasta działają właśnie zgodnie z ideą nagrody – wbrew zdaniu i opinii większości. Mają świadomość, że działają zgodnie z prawem. Szczególnie, że to przedstawiciele władzy samorządowej angażują do pomocy mieszkańców, lokalne organizacje. To postawa godna najwyższego uznania. Dodatkowo wspieramy zaufanie mieszkańców do władz, które sami wybrali.

Danuta Przywara: Każda z osób pomagająca na granicy wymagałaby odznaczenia. Wspaniała postawa samorządowców z miasta Michałowo jest godna pochwały. Zgromadzili wokół siebie wspólnotę ludzi dobrej woli – samorządowców, działaczy i mieszkańców - by nieść codzienną pomoc tym, którzy jej potrzebują. 

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Ta nagroda to również jasny i czytelny głos, co robić w sytuacji przygranicznej. Bardzo ważne jest działanie lokalne, narażone przez różnego rodzaju problemy. Wzorcowe zachowanie w czasie kryzysu humanitarnego, wbrew zdaniu i opinii większości. 

Zbigniew Nosowski: Ważne jest pokazanie, że dobro w RP nie musi być centralne; że wszędzie są ludzie, którzy będąc na miejscu robią to co trzeba, i jak trzeba.

                                                                                                                              *             *             *

Patron nagrody Paweł Włodkowic (ok. 1370-1435 r.) był prawnikiem reprezentujący Królestwo Polskie w sporze z Krzyżakami. Wsławił się jako głosiciel idei tolerancji, twórca fundamentów myśli prawa międzynarodowego. Przekonywał, że także narody niechrześcijańskie mają prawo do zachowania swych wierzeń, a nikomu nie wolno atakować (zwłaszcza pod pretekstem szerzenia wiary) innowierców żyjących spokojnie we własnym państwie.

Brał udział w soborze w Konstancji (1414-1418), gdzie przedstawił „Tractatus de potestate papae et imperatoris respektu infidelium” (O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi). Reprezentował Polskę przeciwko Krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie. 

Dotychczasowi Laureaci

•    2006 – miesięcznik „Więź”. W imieniu Redakcji nagrodę odebrał red. nacz. Zbigniew Nosowski;
•    2007 – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik, opozycji antykomunistycznej w PRL.
•    2008 – sędzia Antonin Scalia (Sąd Najwyższy USA).
•    2009 – Anna Walentynowicz, wybitna działaczka społeczna, opozycjonistka w PRL, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”;
•    2010 – Lidia Olejnik, Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu;
•    2011 – Irena Dawid-Olczyk, założycielka i członkini Zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada"
•    2012 – Krystyna Mrugalska, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
•    2013 – Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych
•    2014 – Aleksandr Bialacki, białoruski działacz społeczny, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiesna”;
•    2015 – Thomas Buergenthal, jeden z najwybitniejszych amerykańskich prawników specjalizujących się w prawach człowieka i w prawie międzynarodowym;
•    2016 – Wiktor Osiatyński, polski prawnik, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki. Wybitny konstytucjonalista i działacz społeczny.
•    2017 – Adam Strzembosz, polski prawnik, sędzia, naukowiec i działacz polityczny. Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu. Kawaler Orderu Orła Białego.
•    2018 - s.Małgorzata Chmielewska, Ewa Kulik-Bielińska i Katarzyna Przybysławska, kobiety aktywnie działające na rzecz osób słabszych, w kryzysie bezdomności, migranów, niepełnosprawnych.
•    2019 - Danuta Przywara, działaczka organizacji pozarządowych, prezeska HFPC
•    2020 – Michał Rogalski, wolonatriusz., twórca ogólnodostępnej bazy danych o zakażeniach koronawirusem. 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski