Biuletyn Informacji Publicznej RPO

BRPO na granicy polsko-białoruskiej

Data:

W dniach 9 – 10 listopada 2021 r. przedstawiciele BRPO: Marcin Sośniak z Zespołu ds. Równego Traktowania i Przemysław Kazimirski z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” przeprowadzili kolejną wizytację na granicy polsko-białoruskiej, związaną ze wzmagającym się w ostatnich dniach kryzysem humanitarnym. W wizytacji brał udział także naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO Tomasz Oklejak, który badał warunki, w jakich służbę pełnią żołnierze i funkcjonariusze SG. 

Przedstawiciele BRPO odwiedzili Placówki SG w Narewce, Białowieży, Lipsku i Nowym Dworze. Wizytację zakończyli w Placówce SG w Kużnicy, gdzie mogli przyjrzeć się sytuacji panującej na odcinku granicy, na którym, po stronie białoruskiej w prowizorycznym obozowisku, od kilku dni przebywa ok. 1500 osób – w tym wiele rodzin z dziećmi. 

W trakcie wizytacji przedstawiciele Biura RPO otrzymali informacje o cudzoziemcach – szesnastu osobach z Iraku (z dziewięciorgiem dzieci)  i syryjsko-libańskiej rodzinie z czworgiem dzieci, którzy po przekroczeniu granicy zgłaszali chęć pozostania w Polsce i ubiegania się tutaj o ochronę międzynarodową. Zespół Biura udał się na miejsce, a po przyjeździe Straży Granicznej obserwował czynności podejmowane przez funkcjonariuszy.  

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa