Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Data:

12 września w Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności. Było poświęcone omówieniu dotychczasowych działań podejmowanych przez komisję oraz aktualnych zmian prawnych dotyczących zagadnień związanych z przeciwdziałaniem bezdomności.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o zmianach w ustawie o pomocy społecznej, które weszły w życie 5 września 2016 r. Dotyczą one zasad funkcjonowania placówek zapewniających  schronienie i podstawowe usługi osobom bezdomnym. Chodzi o schroniska, noclegownie i ogrzewalnie.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności Jakub Wilczek omówił obawy związane m.in. ze zmianą finansowania noclegowni, które mogą prowadzić do ich likwidacji bądź przekształcania w substandardowe schroniska. Zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą, w placówkach dla bezdomnych nie mogą przebywać osoby niesamodzielne ze względów zdrowotnych. Zaznaczył, że system opieki społecznej jest niedostosowany do przejęcia opieki nad tymi osobami. Jakub Wilczek przedstawił również stanowisko Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności dotyczące rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Dokument jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.

Członkowie komisji dyskutowali także o wpływie procesów reprywatyzacyjnych na sytuację osób bezdomnych oraz o zapowiedziach niektórych samorządów miejskich (m.in. Słupska i Gorzowa Wielkopolskiego), które chcą jednym z priorytetów swojej działalności uczynić likwidację lub znaczne ograniczenia zjawiska bezdomności.

Kolejne spotkanie komisji odbędzie się 28 września. Będzie poświęcone przeciwdziałaniu bezdomności w kontekście założeń nowej polityki mieszkaniowej rządu, a przede wszystkim Narodowego Programu Mieszkaniowego.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji: 2016-08-19 08:18:11
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk