Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bezdomność

W Polsce bez dachu nad głową żyje minimum 36 tys. osób (w tym przynajmniej jedna czwarta z nich przebywa poza placówkami przeznaczonymi dla osób bezdomnych) i są to w znacznej mierze osoby chore, niepełnosprawne, osoby starsze. Wśród tych osób znajduje się również wiele dzieci.

O bezdomności należy myśleć jak o kryzysie, z którego można wyjść - a państwo powinno w tym pomagać

Liczba wyników: 198