Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacje o Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Data:

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności została powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara zarządzeniem z dnia 16 października 2015 r.
Komisja wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań.

Ponadto Komisja  przygotowuje:

 1. wnioski de lege ferenda,
 2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
 3. propozycje zmian systemowych,
 4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skład Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności:

 • Siostra Małgorzata Chmielewska
 • Julia Wygnańska
 • Adriana Porowska
 • Robert Starzyński
 • Wojciech Bystry
 • Jakub Wilczek
 • Tomasz Maruszak
 • Karol Kretkowski
 • dr hab. Andrzej Przymeński
 • Marek Borowski
 • dr hab. Ryszard Szarfenberg
 • Ewa Jawasreh
 • Adam Ploszka
 • Agata Nosal-Ikonowicz
 • dr hab. Małgorzata Bednarek
 • dr Maciej Dębski
 • Kinga Dękierowska
 • Kamilla Dołowska
 • Agnieszka Adamska-Karska
 • Artur Zalewski
   
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk