Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Data:

W Biurze RPO odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności, powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

Dyskutowano na temat najważniejszych problemów praktycznych i prawnych, z którymi stykają się na co dzień członkowie Komisji pomagający osobom bezdomnym. Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność stworzenia systemu identyfikacji przyczyn bezdomności oraz powołania koordynatora polityki rządowej w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Poruszona została kwestia nadzoru nad standardami pomocy socjalnej dla osób dotkniętych bezdomnością oraz wsparcia programów umożliwiających wychodzenie z bezdomności. Rozmawiano również o konieczności przeciwdziałania krzywdzącym stereotypom i stygmatyzacji bezdomnych. Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie grudnia.

Skład Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności:

 • Siostra Małgorzata Chmielewska
 • Julia Wygnańska
 • Adriana Porowska
 • Robert Starzyński
 • Wojciech Bystry
 • Jakub Wilczek
 • Tomasz Maruszak
 • Karol Kretkowski
 • dr hab. Andrzej Przymeński
 • Marek Borowski
 • dr hab. Ryszard Szarfenberg
 • Ewa Jawasreh
 • Adam Ploszka
 • Agata Nosal-Ikonowicz
 • dr hab. Małgorzata Bednarek
 • Magdalena Ruszkowska-Cieślak
 • Kinga Dękierowska
 • Kamilla Dołowska
 • Agnieszka Adamska-Karska
 • Artur Zalewski

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk