Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności z udziałem RPO

Data:

Na spotkaniu 29 czerwca 2016 r. w Biurze RPO Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności ustalilła, że powstanie publikacją RPO prezentującą innowacyjne projekty realizowane przez organizacje społeczne na rzecz osób bezdomnych oraz tzw. dobre praktyki, które powinny zyskać większe wsparcie ze strony państwa poprzez ich uwzględnienie w systemie prawa.

Współprzewodnicząca Komisji Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej zdała relację z bardzo udanego przebiegu Święta Ubogich, które odbyło się w dniu 25 czerwca (patrz relacja filmowa).

Adam Ploszka omówił petycję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 16 czerwca 2016 r. do premier Beaty Szydło z prośbą  o zwrócenie uwagi na utrudniony dostęp osób bezdomnych do świadczeń z opieki społecznej, w tym także zasiłku na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, spowodowany koniecznością przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobami bezdomnymi.

Rozmawialiśmy także o przygotowywanym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekcie rozporządzenia w sprawie podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacji osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, oraz standardu obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie. O szerokie konsultacje tego projektu wnosiła Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności m.in. w uchwale z dnia 31 marca 2016 r.

W trakcie posiedzenia padały również liczne głosy wskazujące na celowość spotkania Komisji z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury  i Budownictwa, żeby porozmawiać o pomysłach na rzecz osób bezdomnych, które mogłyby wchodzić w skład programu „Mieszkanie plus”.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji: 2016-06-29 13:30:09
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk