Uchwała Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO dotycząca rozliczania się przez organizacje pozarządowe

Data:

Uchwała nr 2/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w przedmiocie sprawozdawczości wymaganej dla rozliczania się przez organizacje pozarządowe, świadczące usługi dożywiania osobom bezdomnym, z żywności udostępnianej przez Banki Żywności.

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności, działając w oparciu o § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 8/2011 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 lutego 2011 r., podejmuje uchwałę o następującej treści.

W nawiązaniu do dyskusji przeprowadzonej w trakcie obrad Komisji w dniu 25.02.2016 r. stwierdzamy, że obowiązujący sposób rozliczania się przez organizacje pozarządowe świadczące usługi na rzecz osób bezdomnych z żywności otrzymanej od Banków Żywności, jest zbyt skomplikowany i nieracjonalny. W praktyce powoduje to, że organizacje pozarządowe nie korzystają z żywności dystrybuowanej w ramach Banków Żywności, ponieważ obowiązki związane z koniecznością wypełniania niezwykle rozwiniętej i skomplikowanej sprawozdawczości są nadmiernie restrykcyjne w odniesieniu do tych organizacji.

Popieramy w całej rozciągłości postulaty tych organizacji, aby przywrócony został poprzednio funkcjonujący system rozliczania organizacji społecznych z pomocy otrzymywanej z banków żywności, oparty na liczbie osób korzystających z dożywiania poprzez te organizacje.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji: 2016-04-04 15:44:47
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna