Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Edukacji uchyla decyzję kuratora dotyczącą Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku

Data:

W sprawie dotyczącej Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku Minister Edukacji Narodowej uchylił decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdańska. Decyzja zezwalała na założenie szkoły publicznej przez podmiot prywatny. Istota sporu dotyczyła odpowiedzi na pytanie, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzenie szkoły dla 650 uczniów można uznać za korzystne uzupełnienie sieci szkół, czy stanowi jednak przekazanie podmiotowy prywatnemu do realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy. Kuratorium uznało, że powierzenie prowadzenia tak dużej szkoły podmiotowi prywatnemu stanowiło naruszenie prawa. Minister uchylając decyzję kuratorium wskazał jednocześnie, że decyzja Prezydenta Gdańska została wydana z naruszeniem prawa.

W toku rozpatrywania sprawy RPO skierował wystąpienie do MEN , w którym podkreślił jej bezprecedensowy charakter i konieczność ochrony praw uczniów i nauczycieli.  

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk