Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Godne i niezależne życie. 10 lat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce

Data:
Tagi: kalendarium

Dziesięć lat temu, 6 września 2012 r., Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych – umowę międzynarodową przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ta okrągła rocznica to dobry moment, aby przeczytać ten dokument na nowo; porozmawiać o tym, co się zmieniło na lepsze, ile jeszcze mamy do zrobienia.

Zapisy Konwencji podkreślają, że osoby z niepełnosprawnościami mogą i powinny korzystać ze wszystkich wolności i praw człowieka na zasadzie równości z innymi. Konwencja zwraca więc uwagę na konieczność znoszenia barier, które mogą ograniczać pełny udział w życiu społecznym.

Postanowienia Konwencji powinny przekładać się na konkretne zapisy w strategiach, programach, ustawach i uchwałach i wpływać na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależną instytucją, która monitoruje wdrażanie Konwencji i promuje jej zapisy.

Z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji przez Polskę chcemy zaprosić Państwa do dyskusji o wyzwaniach i osiągnięciach wynikających z wdrażania jej postanowień. Zależy nam na dotarciu do różnorodnych środowisk, a w szczególności na usłyszeniu głosów osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przygotowaliśmy 10 tematów/wyzwań, które są istotne dla zapewnienia godnego i niezależnego życia w świetle zapisów Konwencji.  Raz w tygodniu będziemy publikować tekst poświęcony wybranemu wyzwaniu – zapraszając do dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o Konwencji (linki poniżej).

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński

Zobacz także