Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

Skład Komisji ekspertów ds. zdrowia psychicznego

 1. dr n. med. Marek Balicki
 2. dr Daria Biechowska
 3. prof. dr hab. Paweł Bronowski
 4. prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 5. prof. dr hab. n. med. Krystyna Górna
 6. Piotr Harhaj
 7. prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
 8. dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka
 9. dr Ewa Odachowska-Rogalska
 10. Krzysztof Olkowicz
 11. dr Krystyna Teresa Panas
 12. prof. dr hab. Barbara Remberk
 13. dr Kalina Skwarska
 14. dr Marcin Szwed
 15. Monika Syc
 16. Rafał Szymański
 17. prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
 18. adw. Piotr Wojtaszak
 19. Aleksandra Wójcicka
 20. Piotr Źrebiec
 21. Piotr Mierzejewski – pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 22. Joanna Koczorowska – pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Komisja działa od grudnia 2017 r. Obecnie zasady jej funkcjonowania określa zarządzenie Nr 62/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (ujednolicone).

Liczba wyników: 13