Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

Skład Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

 1. dr n. med. Marek Balicki
 2. dr Daria Biechowska
 3. prof. dr hab. Paweł Bronowski
 4. prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 5. prof. dr hab. n. med. Krystyna Górna
 6. Piotr Harhaj
 7. prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
 8. prof. dr hab. Błażej Kmieciak
 9. dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka
 10. dr Ewa Odachowska-Rogalska
 11. Krzysztof Olkowicz
 12. dr Krystyna Teresa Panas
 13. prof. dr hab. Barbara Remberk
 14. dr Kalina Skwarska
 15. dr Marcin Szwed
 16. Monika Syc
 17. Rafał Szymański
 18. prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
 19. adw. Piotr Wojtaszak
 20. Aleksandra Wójcicka
 21. Piotr Źrebiec
 22. Piotr Mierzejewski – pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 23. Joanna Koczorowska – pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Komisja działa od grudnia 2017 r. Obecnie zasady jej funkcjonowania określa zarządzenie Nr 62/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (ujednolicone).

Liczba wyników: 17