Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Alimenty

Alimenty i problem niealimentacji. Jak skuteczniej ściągać alimenty (art 209 Kodeksu Karnego), jak przekonywać do płacenia alimentów na dzieci? Jak sprawiedliwie ustalać wysokość alimentów (tzw. tablice alimentacyjne, duesseldorfskie). Jak poprawić funkcjonowanie Funduszu Alimentacyjnego?  Jaki powinien być próg dochodów upoważniający do wsparcia dzieci z Funduszu Alimentacyjnego? Jak egzekwować należności od dłużników alimentacyjnych (komornicy, biura informacji gospodarczej). Rekomendacje i analizy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Część z tych rekomendacji (zmiany w sposobie karania za niepłacenie na dzieci, tablice alimentacyjne) została już przez rząd wdrożona lub jest przedmiotem prac w administracji rządowej. Tu możesz więc sprawdzić, co może zostać zmienione w przepisach i w ich stosowaniu.

Liczba wyników: 156