Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mówię nie przemocy ekonomicznej - Robert Damski - komornik sądowy, laureat „Białej Wstążki” (wideo)

Data:
  • Trwa kampania 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć 
  • Ogólnoświatowa kampania rozpoczęła się 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) i potrwa do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka)
  • Powszechnym problemem w naszym kraju jest przemoc ekonomiczna, która w szczególności dotyczy matek samodzielnie wychowujących dziecko, którym ojciec nie chce płacić alimentów, pomimo wyroku sądu
  • Przemoc ekonomiczna dotyka nasze matki, żony, parterki, córki, siostry, przyjaciółki, koleżanki z pracy, sąsiadki. Dlatego #PowiedzNiePrzemocy

Przemoc ekonomiczna 

Przemoc ekonomiczna to każde działanie lub zachowanie, które powoduje szkodę ekonomiczną u adresata takiego zachowania. Przemoc ekonomiczna ma miejsce wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do finansowego uzależnienia od siebie drugiej osoby, a jednocześnie – zaspokojenia przez niego swojej potrzeby sprawowania nad nią kontroli i władzy.

Przykłady przemocy ekonomicznej:
•    kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji,
•    wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych, 
•    niszczenie mienia: rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność,
•    pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb,
•    uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów.

Niealimentacja to przemoc ekonomiczna

Najczęstszą formą przemocy ekonomicznej jest niepłacenie alimentów. Według danych Najwyższej Izby Kontroli z połowy 2021 r. problem niealimentacji dotykał około 208 tys. osób, zaś łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego wynosiła prawie 13 mld zł. Dług osób zobowiązanych do alimentów powiększał się codziennie prawie o 2 mln zł.  Na mocy kodeksu karnego osoba uchylająca się od wykonania obowiązku alimentacyjnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art.209 §1).  

#PowiedzNiePrzemocy

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych  (art. 30 Konstytucji).

Kampania 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć jest okazją do podkreślania jak ważna jest ochrona ofiar przemocy, czyli osób, których godność została szczególnie naruszona, bez względu na formę, motywację czy przyczynę.

Ochrona praw osób doświadczających jakiejkolwiek przemocy jest priorytetem w działalności Rzecznika. Państwo powinno skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec kobiet ze względu na płeć i chronić ich prawa i wolności.

Kadr z nagrania przedstawiający Roberta Damskiego stojącego na czarnym tle i spoglądającego w obiektyw. Na kadr nałożony jest znak play - trójkąt w kole.

Apel Roberta Damskiego, komornika sądowego, laureata „Białej Wstążki”

Mówię NIE przemocy ekonomicznej 

Przemoc ekonomiczna nadal jest w naszym kraju powszechnym problemem. Dotyczy wielu rodzin i gospodarstw domowych, a w szczególności matek samodzielnie wychowujących dziecko, którym ojciec nie chce płacić alimentów, pomimo wyroku sądu. Finansowe uzależnienie od partnera, który stosuje przemoc ekonomiczną może wpędzić kobietę w pułapkę biedy. Powoduje jej wypadnięcie z rynku pracy, utratę kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim brutalnie odbiera poczucie własnej wartości.

Przemoc ekonomiczna dotyka nasze matki, żony, partnerki, córki, siostry, koleżanki z pracy i sąsiadki…

#PowiedzNiePrzemocy.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik