Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komornik zwrócił obywatelowi niesłusznie zajęte pieniądze. Skuteczna interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
  • Pan Stanisław poskarżył się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że mimo śmierci wierzycielki nadal obciążany był świadczeniami alimentacyjnymi
  • Po interwencji RPO komornik zwrócił emerytowi ponad 3 tys. zł

RPO wystąpił do komornika sądowego o  wyjaśnienia co do zadłużenia skarżącego.

Komornik wyjaśnił, że postępowanie egzekucyjne zawiesił z powodu śmierci uprawnionej do alimentów (1,5 miesiąca od daty zgonu). Dodał, że kwota zadłużenia na dzień śmierci wierzycielki jest już zgromadzona na rachunku bankowym i obecnie czeka na podjęcie postępowania z udziałem spadkobierców zmarłej.

Tymczasem pan Stanisław przedstawił RPO zaświadczenie ZUS, że nadal są realizowane potrącenia alimentacyjne z jego świadczeń emerytalno-rentowych - mimo upływu 14 miesięcy od śmierci uprawnionej do alimentów i zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 

Rzecznik ponownie zwrócił się do komornika o  wyjaśnienia W odpowiedzi komornik poinformował o podjęciu postępowania z udziałem spadkobierców, a także że nadpłata (w kwotach 2849,61 zł i 424,46 zł) z tytułu świadczeń alimentacyjnych została dłużnikowi zwrócona.

Komornik poinformował też o wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego.  W związku z tym Rzecznik zakończył badanie sprawy.

BPW.511.93.2019
 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski