Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kiedy systemowe rozwiązanie problemu podwójnych postanowień spadkowych? Marcin Wiącek pyta MS

Data:
  • Skala problemu podwójnych postanowień spadkowych nie zmniejsza się – wynika ze spraw prowadzonych w Biurze RPO
  • Uniemożliwia to działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, nie mówiąc o jego sprzedaży
  • Niespełna rok temu Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało podjęcie prac dla znalezienia ewentualnego rozwiązania legislacyjnego 
  • Teraz Marcin Wiącek pyta Ministra Sprawiedliwości, na jakim etapie są te prace  

Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego czasu zwraca uwagę na problem wydawania  przez sądy kilku postanowień sądowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie. Złożył już w tej sprawie wiele skarg nadzwyczajnych, które Sąd Najwyższy uwzględniał. 

Wskazywał, że należy zagwarantować osobom bezpośrednio zainteresowanym możliwość eliminowania wadliwego, wydawanego po raz drugi, postanowienia spadkowego.

Po wystąpieniach, korespondencji i rozmowach  z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości resort zapowiedział podjęcie prac legislacyjnych.

RPO zwraca uwagę, że od ostatniej korespondencji z MS skala problemu nie zmniejszyła się. W ciągu ostatniego roku Rzecznik złożył sześć skarg nadzwyczajnych i dwie skargi o wznowienie postępowania w sprawach dotyczących takich postanowień spadkowych.

Aktualnie na rozpoznanie w Biurze RPO czeka kolejnych 9 wniosków. Ostatnie zostały skierowane do Rzecznika nie przez obywateli, ale przez same sądy, które ten problem zidentyfikowały przy okazji innych czynności.

W związku z tym RPO prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o informację na temat aktualnego etapu prac Ministerstwa.

IV.511.221.2020

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź resortu
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski