Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Potrzebna jest strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet ze względu na płeć

Wersja Operacje
01/10/2022 - 11:19 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź

Bieżąca wersja
12/10/2021 - 09:03 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-12-10 08:57:51
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-01-10 11:19:24
Opis: Dochodzi odpowiedź
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-12-10 12:42:52
Operator: Łukasz Starzewski