Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium eksperckie w Biurze RPO nt. migracji i sytuacji na granicy

Data:
  • Problemy prawne związane z migracjami i sytuacją na granicy polsko-białoruskiej były tematem seminarium eksperckiego 10 września 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

RPO Marcin Wiącek zaprosił do udziału w nim przedstawicieli odpowiednich resortów, służb państwowych, strony społecznej i organizacji pozarządowych oraz ekspertów ze świata nauki.

Stronę rządową reprezentowała Beata Brzywczy, zastępczyni dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ.

Obecni byli przedstawiciele organizacji specjalizujących się w ochronie praw migrantów, których ekspertki i eksperci interweniowali w ostatnich tygodniach na granicy – Piotr Brystianin, prezes Fundacji Ocalenie oraz mec. Daniel Witko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Udział wzięła również Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, która na swojej stronie internetowej opublikowała opinię dotyczącą omawianych kwestii. W spotkaniu brali udział prezes OI mec. Jerzy Kwaśniewski i dr Łukasz Bernaciński.

Świat nauki reprezentowali m.in. profesorowie: Marek Chmaj, Witold Klaus i Ryszard Piotrowski.

Obecna była także przedstawicielka warszawskiego Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli: Hanna Machińska - zastępczyni RPO, Magdalena Kuruś - dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i jej zastępca Marcin Sośniak oraz Przemysław Kazimirski - dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Spotkanie miało charakter zamknięty, bez udziału mediów.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski