Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w stanie wyjątkowym realizuje swe kompetencje - o czym poinformował MSWiA i MON

Data:
  • W czasie obowiązywania stanu wyjątkowego Rzecznik Praw Obywatelskich będzie realizował swe kompetencje w sposób nieprzerwany
  • A jednym z zadań służbowych Rzecznika oraz pracowników Biura RPO jest badanie - nawet bez uprzedzenia - każdej sprawy na miejscu
  • RPO Marcin Wiącek prosi min. Mariusza Kamińskiego, by poinformował o tym podległe mu służby

W stanie wyjątkowym organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji – stanowi art. 8 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich informuje MSWiA, że w okresie jego obowiązywania będzie korzystać w sposób nieprzerwany ze swoich kompetencji konstytucyjnych oraz ustawowych, określonych w szczególności w art. 13 ust. 1 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o RPO, Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura RPO.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września zakaz przebywania na terenie objętym stanem wyjątkowym nie dotyczy osób, które „zapewniają obsługę urzędu administracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, wykonujących na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, zadania o charakterze publicznym”. Ponadto § 2 ust. 2 pkt 3 tego rozporządzenia wyłącza wskazane ograniczenie wobec „funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych […] wykonujących zadania służbowe”.

Jednym zaś z zadań publicznych Rzecznika Praw Obywatelskich – a w konsekwencji jednym z zadań służbowych Rzecznika oraz pracowników Biura RPO – jest badanie, nawet bez uprzedzenia, każdej sprawy na miejscu (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  o RPO).

Dlatego też, w ocenie RPO, wskazane odstępstwa od zakazu przebywania na obszarach objętych stanem wyjątkowym odnoszą się do Rzecznika Praw Obywatelskich i upoważnionych pracowników Biura RPO.

W związku z tym Marcin Wiącek prosi min. Mariusza Kamińskiego, by poinformował podległe służby o nieprzerwanej realizacji kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich przez Rzecznika i Biuro RPO w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego.

Kompetencje te będą realizowane w ramach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniami dotyczącymi udostępniania informacji publicznej oraz zakazu utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną.

Pismo te przesłano do wiadomości ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi.

VII.604.20.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski