TK ocenia ws obowiązku wykonywania środków tymczasowych TS UE dotyczących władzy sądowniczej tego państwa (P 7/20)

Data:
Tagi: kalendarium

Chodzi o pytanie, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie zadali sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN dzień po tym, jak TSUE podważył legalność ich działania.

RPO Adam Bodnar zapowiedział osobisty udział w rozprawie w TK>

Sprawa rozpatrywana jest z pytania prawnego Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z 9 kwietnia 2020 r.  15 maja 2020 r. przystąpił do niej Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawił stanowisko: postępowanie powinno być umorzone w całości z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

VII.510.63.2020