Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla TK: TSUE nie może postanowieniem tymczasowym zawieszać ustaw dotyczących ustroju polskich sądów. Sędzia Piotrowicz odbiera głos RPO

Wersja Operacje
09/27/2021 - 14:53 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi uzasadnienie wyroku

Bieżąca wersja
08/24/2021 - 15:16 przez Monika Okrasa

Dodana wypowiedź RPO Adama Bodnara dla mediów po wyroku TK

07/14/2021 - 17:19 przez Agnieszka Jędr…

Dochodzi informacja o rozstrzygnięciu

07/14/2021 - 16:25 przez Łukasz Starzewski

Korekta

07/14/2021 - 15:06 przez Agnieszka Jędr…

Aktualizacja

07/14/2021 - 14:48 przez Łukasz Starzewski

Dodanie zdjęcia

07/14/2021 - 14:08 przez Łukasz Starzewski

Dodanie relacji z replik do stanowisk stron

07/14/2021 - 12:40 przez Agnieszka Jędr…

Dodanie relacji z posiedzenia do momentu odebrania głosu przedstawicielom RPO przez sędziego Stanisława Piotrowicza

07/14/2021 - 10:55 przez Agnieszka Jędr…

Dodana wypowiedź RPO Adama Bodnara dla mediów po wyroku TK

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-07-05 09:51:47
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-27 14:53:22
Opis: Dochodzi uzasadnienie wyroku
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-08-24 15:16:48
Opis: Dodana wypowiedź RPO Adama Bodnara dla mediów po wyroku TK
Operator: Monika Okrasa
Data: 2021-07-14 17:19:50
Opis: Dochodzi informacja o rozstrzygnięciu
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk