Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Chrońmy godność osób izolowanych w DPSach, ośrodkach wychowawczych i szpitalach psychiatrycznych (wideo)

Data:

Kadr z nagrania przedstawiający ZRPO Wojciecha Brzozowskiego. Na kadr nałożony jest symbol play - trójkąt w kole

Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest ochrona praw i wolności wszystkich osób. Również tych, które przebywają w miejscach izolacji. Aresztach, więzieniach, ale też w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy szpitalach psychiatrycznych.

Każda osoba, która znajdzie się w takim miejscu, powinna być traktowana w sposób, który nie narusza jej praw i godności. Powinna mieć zapewnioną właściwą opiekę i godne warunki życia.

Jednym z działań, które pomagają to osiągnąć, są wizytacje miejsc pozbawienia wolności, dokonywane przez pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Te prewencyjne wizytacje pozwalają wychwycić nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, pomagają też ujawnić problemy systemowe. 

Do dramatycznych sytuacji może dochodzić nie tylko w więzieniach i aresztach, ale także w placówkach całodobowej opieki i domach pomocy społecznej. Z prawnego punktu widzenia to też są miejsca pozbawienia wolności. 

I to ich mieszkańcy wymagają naszej szczególnej uwagi i działań. Są to często osoby niesamodzielne, nieporadne; osoby, które nie potrafią same upomnieć się o swoje prawa.

Tacy ludzie nie napiszą sami pisma, nie wstaną z łóżka do telefonu, żeby zadzwonić i poinformować, że są źle traktowani. Że są upokarzani, przywiązywani pasami do łóżek, że nie dba się we właściwy sposób o ich higienę. 

A przecież każdemu człowiekowi należy się traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem godności.   
Dlatego Rzecznik niezmiennie upomina się o prawa wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy nie potrafią upomnieć się o swoje prawa sami. 

Aby zostali zauważeni. Aby odzyskali swój głos.

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński