Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sejnach

Data
,

W dniach 23-25 maja 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację  Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach.

Celem wizytacji, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania oraz warunków pobytu mieszkańców umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili na osobności rozmowy z personelem oraz mieszkańcami, dokonali oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest częścią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach i położny jest przy ul. Wojska Polskiego 60D.

Placówka posiada 30 miejsc i przeznaczona jest zarówno dla kobiet i mężczyzn. W trakcie wizytacji w Zakładzie przybywało 26 osób, w tym 1 osoba ubezwłasnowolniona. 

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono odpowiedzi organów
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono raport z wizytacji
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński