Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Dar-Med w Łodzi

Data
,

W dniach 11-14 września 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego A. I A. Karos „Dar-Med” Spółka Jawna w Łodzi.

Celem wizytacji, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania oraz warunków pobytu mieszkańców umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili na osobności rozmowy z personelem oraz mieszkańcami, dokonali oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy A. I A. Karos „Dar-Med” Spółka Jawna położony jest przy ul. Mylnej 2 w Łodzi.

Placówka posiada 77 miejsc i przeznaczona jest zarówno dla kobiet i mężczyzn. W trakcie wizytacji w Zakładzie przebywało 69 osób, w tym 1 osoba, wobec której toczyło się postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono raport z wizytacji
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński