Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Badanie PolSenior2, innowacje społeczne Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, opieka domowa na obszarach wiejskich - posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:
  • Wyniki badania PolSenior2 w obszarze stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem
  • Geneza i istota innowacji społecznych Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Opieka długoterminowa nad osobami nieuleczalnie chorymi i ich opiekunami domowymi na obszarach wiejskich
  • Model opieki domowej na obszarach wiejskich – rekomendacje ze skalowania innowacji w ramach projektu „Skalowanie innowacji społecznej opieka domowa na terenach wiejskich”

Powyższym tematom poświęcone było posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, które odbyło się 12 maja 2023 r. w formule hybrydowej w BRPO. W spotkaniu uczestniczyli członkinie i członkowie Komisji Ekspertów oraz zaproszeni goście: Michał Mazur z Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia, Sylwia Michalska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Piotr Mierzejewski – dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Anna Maria Agaciak-Mayor z WHO Polska oraz Ewa Stankiewicz i Irena Szwarc z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski