Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Zespołem Praw Uchodźców Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w BRPO

Data:

28 czerwca 2023 r. zastępcy RPO Valeri Vachev i Wojciech Brzozowski spotkali się w Biurze RPO z przedstawicielkami i przedstawicielami Zespołu Praw Uchodźców Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

W spotkaniu uczestniczyli też główny koordynator ds. współpracy strategicznej Maciej Grześkowiak, naczelniczka Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych Agnieszka Szmajdzińska i Karolina Michalczyk z Zespołu do spraw Równego Traktowania oraz Adela Gąsiorowska.

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat koncepcji utworzenia stanowiska asystenta rodziny uchodźczej, aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz o zaangażowaniu organizacji pozarządowych w niesienie pomocy uchodźcom. Omówiono też kwestię długofalowego wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym pochodzących z grup mniejszościowych, takich jak społeczność romska. Szczególną uwagę poświęcono kwestii uczestnictwa dzieci uchodźczych w polskim systemie edukacji. 

Przedstawiciele Rzecznika przedstawili dotychczasowe działania w zakresie poruszanym przez przedstawicieli inicjatywy Nasz Rzecznik. Zastępcy RPO zadeklarowali też podjęcie niektórych ze szczegółowych kwestii poruszonych podczas spotkania, które nie były do tej pory przedmiotem wystąpień Rzecznika.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski