Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek na 20-leciu OFOP i zjeździe Inicjatywy Nasz Rzecznik

Data:

Organizacje społeczne z całej Polski skupione w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) świętują 20 lat wspólnej pracy na rzecz trzeciego sektora. RPO Marcin Wiącek wziął udział w zorganizowanym z tej okazji 13 czerwca 2023 r. zjeździe Inicjatywy "Nasz Rzecznik".

Podsumowanie 1,5 roku działania Inicjatywy odbyło się pod hasłem „Nasze prawa, nasze rzecznictwo”. W wydarzeniu, ze strony Biura RPO uczestniczyli również pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska oraz zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych Dariusz Supeł.

W wystąpieniu inauguracyjnym Marcin Wiącek podziękował za niezwykłe zaangażowanie 127 organizacji pozarządowych tworzących Inicjatywę „Nasz Rzecznik” i podkreślił, że dzięki osobom w nich działających poznał wiele trudności osób z niepełnosprawnościami, czy osób wspierających. Zwrócił uwagę, że ostatnio wspólnie został przygotowany apel dotyczący dostępności wyborów dla wszystkich.

- Dzięki Państwu poznałem trudności osób w spektrum autyzmu. Dzięki kampanii stop przemocy mogłem poznać trudności tej grupy i rozmawiać z organami Państwa. Dzięki Państwu wiem jak krzywdzące są oceny z zachowania i jak należy przeciwdziałać przemocy – mówił Rzecznik.

Zaznaczył, że niezwykle ważne są również sprawy kobiet, a dzięki spotkaniom z przedstawicielami Inicjatywy mógł zrozumieć na czym polega cel dyrektywy work-life balance. - Dzięki Państwu możemy również przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu – dodał.

Marcin Wiącek odniósł się również do bieżących wydarzeń. Wspominając o kontrowersjach związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji podkreślił, że uczyni wszystko, aby takie sytuacje jak miała ostatnio miejsce w Nowym Targu już się nie powtórzyły.

Mówiąc o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej i wojnie w Ukrainie zauważył, że Polska stanęła przed wyzwaniami, z jakimi nie mierzyła się nigdy. Podkreślił potrzebę dalszej współpracy i zadeklarował wsparcie dla pomysłu asystentów dla uchodźców z Ukrainy. Przypomniał, że pracownikom BRPO bardzo leży na sercu również sytuacja uchodźców pochodzenia romskiego. Mówił też o pushbackach, które zostały uznane za niezgodne z prawem.

- Uczynię wszystko, aby w Polsce nie było obszarów wykluczenia, czyli tak zwanych stref wolnych od LGBT – mówił RPO i zadeklarował podejmowanie dalszych działań, aby takich miejsc nie było. Wspomniał o urągającej godności sytuacji, w jakiej znajdują się osoby transpłciowe, które dążą do potwierdzenia swojej płci przed sądem.
Marcin Wiącek podkreślił również wagę spraw dotyczących ochrony środowiska jak np. ferm przemysłowych, czy zasad łowiectwa.

Rzecznik podziękował przedstawicielom organizacji za wspieranie społeczności lokalnych, tak aby mogły korzystać ze swoich praw i miały dostęp do informacji publicznej oraz wiedziały jak kierować petycje do władz. - Dziękuję za niezwykle ważną koalicję infolinii – mówił dalej Rzecznik tłumacząc, że nie wszyscy chcą od razu składać skargę do Rzecznika, a niektórzy poszukują informacji o możliwościach działania. Koalicja infolinii jest też ważna, bo niektórzy potrzebują rady i rozmowy.

- Chciałbym złożyć podziękowania dla każdego, kto angażuje się w ochronę praw każdego obywatela i obywatelki – zakończył swoje wystąpienie Marcin Wiącek zwracając się do wszystkich organizacji tworzących Inicjatywę „Nasz Rzecznik”.

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to nieformalna grupa organizacji i inicjatyw społecznych.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski