Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O społeczeństwie obywatelskim, funkcjonowaniu samorządów i raportach o stanie gminy. Spotkanie z przedstawicielami Inicjatywy "Nasz Rzecznik"

Data:

23 maja 2023 r. zastępca RPO Valeri Vachev spotkał się z przedstawicielami Zespołu Spraw Lokalnych i Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, działającej w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Tomasz Schabowski, Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Dorota Siwiec oraz Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Anna Białek.

Głównym tematem spotkania była poprawa dostępu obywateli i obywatelek do debaty publicznej i współdecydowania o sprawach, w myśl zasady „nic o nas, bez nas”. Rozmowa dotyczyła problemów, potrzeb i postulowanych rozwiązań systemowych na rzecz grup społecznych, które reprezentuje Inicjatywa.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji poruszyli tematy zebrane podczas ich działalności. Rozmawiano o szeroko rozumianym udziale mieszkańców w życiu wspólnoty lokalnej i współdecydowaniu o sprawach ich dotyczących. Zwrócono uwagę na błędy w funkcjonowaniu samorządów: brak konsultacji i cyklicznych spotkań radnych z mieszkańcami, nieinformowanie o terminach sesji rad gmin i pracach komisji gminnych.

Zwrócono także uwagę na przewlekłość lub bezczynność w rozpatrywaniu przez samorządy petycji, a także na nieprecyzyjną definicję „petycji”. Mówiono również o problemie braku dostępności plików zamieszczanych na stronach BIP samorządów, a także zgłoszono problem z opracowywaniem przez samorządy raportów o stanie gminy, w szczególności podkreślono kwestię braku jednego wzorca takiego raportu dla wszystkich samorządów.

Członkowie organizacji poruszyli także kwestię przyznania statusu osoby bezrobotnej osobom, które pełnią funkcje we władzach organizacji pozarządowych oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa prawnego.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: usunięto Agnieszka Jarzębska; dodano Tomasz Schabowski
Operator: Krzysztof Michałowski