Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O ochronie środowiska i prawach człowieka. Spotkanie z przedstawicielami inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Data:

13 stycznia 2022 r. w Biurze RPO odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami i przedstawicielkami Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli również zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Łukasz Kosiedowski, przewodnicząca Zespołu Problemowego do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy RPO Małgorzata Żmudka-Wyrwał, naczelniczka Wydziału Cywilnoprawnego i Gospodarki Nieruchomościami Joanna Lipnicka z Zespołu Prawa Cywilnego i zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych Dariusz Supeł.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na coraz bardziej zacieśniające się obszary ochrony praw człowieka i ochrony środowiska. Przedstawiciele organizacji działający w zespole przedstawili Rzecznikowi tematy, w których ich zdaniem RPO mógłby zabrać głos lub interweniować oraz postulaty reprezentowanych organizacji.

Pośród poruszonych na spotkaniu tematów znalazło się między innymi zanieczyszczenie powietrza, w szczególności w dużych aglomeracjach, gdzie najczęściej pojawia się też problem zanieczyszczenia pochodzącego ze spalin samochodowych, ale również w kontekście trwającego kryzysu i wzrostu cen ogrzewania. Mówiono również o prawie obywateli do taniej i bezpiecznej energii w kontekście odnawialnych źródeł energii.

Przedstawiciele inicjatywy wskazali także na problemy dotyczące szkodliwych inwestycji i ferm przemysłowych, szerszego dostępu do roślinnych opcji żywieniowych, problemu wyznaczania obwodów łowieckich i braku odpowiednich informacji o polowaniach zbiorowych oraz o dostępie do informacji, wiedzy i współdecydowania w kontekście trudności z udziałem w konsultacjach społecznych.

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to nieformalna grupa organizacji i inicjatyw społecznych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski