Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Valeri Vachev rozmawiał o świadczeniu wspierającym z przedstawicielami Inicjatywy "Nasz Rzecznik"

Data:

8 maja 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zastępca RPO Valeri Vachev spotkał się z przedstawicielami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Spotkanie poświęcone było wątpliwościom związanym z wprowadzeniem nowego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu uczestniczyły też pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska oraz Agnieszka Jarzębska z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego BRPO.

Przedstawiciele Inicjatywy "Nasz Rzecznik" przekazali stanowisko wobec projektu ustawy o świadczeniu wspierającym oraz formularza oceny potrzeby wsparcia zawierające negatywną ocenę i uwagi do procedowanego przez Sejm projektu. Szczególną uwagę zwrócili na brak konsultacji i szybkie temp prac. Zwrócili się do Rzecznika o podjęcie sprawy tego projektu i uwzględnienie w swoich działaniach zgłoszonych przez Inicjatywę uwag. Świadczenie wspierające powinno być elementem w całościowym systemie wsparcia - z uwzględnieniem m.in. asystencji osobistej i wsparcia wytchnieniowego. 

Uczestnicy spotkania wyrazili również obawy, że przedstawione rozwiązania nie uwzględniają niektórych grup osób z niepełnosprawnościami, np. osób w spektrum autyzmu, osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego czy chorobami rzadkimi. 

ZRPO Valeri Vachev podziękował za przekazane stanowisko i zgłoszone postulaty. Zapowiedział szczegółową analizę projektu ustawy o świadczeniu wspierającym z uwzględnieniem przekazanych uwag.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski