Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Data:

Utworzenie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów to wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Pierwsze spotkanie jego członków odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 9 lutego 2016 r.
W pracach zespołu biorą udział adwokaci, sędziowie, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, przedstawicielki Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, przedstawiciel Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, przedstawiciele świata nauki i środowiska penitencjarnego.

Zespół wypracował wiele konkretnych postulatów, część z niech wladze obecnie wcielają w życie

Skład Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów:

 1. Iwona Janeczek – Stowarzyszenie „Dla Naszych Dzieci”
 2. Katarzyna Stadnik – Stowarzyszenie „Dla Naszych Dzieci”
 3. Dr Elżbieta Korolczuk
 4. Robert Damski – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie, Krajowa Rada Komornicza w Warszawie, Izba Komornicza w Gdańsku
 5. Sędzia Ewa Trybulska-Skoczelas
 6. Prof. dr hab. Jacek Kosonoga
 7. Mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
 8. Mec. Grzegorz Wrona
 9. Dr Grzegorz Baczewski – dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy z Konfederacji Lewiatan
 10. Gen. Paweł Nasiłowski – pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw wdrożenia systemu kar nieizolacyjnych i dozoru elektronicznego
 11. Roman Pomianowski – prezes Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”
 12. Małgorzata Druciarek - Obserwatorium Równości Płci, Instytut Spraw Publicznych (p. Druciarek zastąpiła p. Aleksandrę Niżyńską) 
 13. Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska – Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej


Z ramienia Biura Rzecznika Praw Dziecka:

 1. Martyna Cichocka-Michalak – zastępca Dyrektora Zespołu Dziecięcego Telefonu Zaufania i Przyjęć Interesantów
 2. Katarzyna Thielmann – starszy specjalista w Zespole Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego
 3. Sędzia Agnieszka Rękas – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka
 4. Katarzyna Czaj-Czcińska- dyrektor Zespołu  Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego


Z ramienia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:

 1. Mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – główny koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych
 2. Dr Ewa Dawidziuk – dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
 3. Dr Marta Kolendowska-Matejczuk – zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Karnego  (czasowo zastępuje ją mec. Marcin Mrowicki - główny specjalista w w Zespole Prawa Karnego)
 4. Magdalena Kuruś – zastępczyni Dyrektora Zespołu do spraw Równego Traktowania
 5. Dr Anna Nowicka-Skóra – główny specjalista w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 6. Joanna Troszczyńska-Reyman – główny specjalista w Centrum Projektów Społecznych
 7. Jolanta Florek – główny specjalista w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 8. Michał Kubalski - główny specjalista w Zespole Prawa Cywilnego w Zespole Prawa Cywilnego


Przewodniczą obradom następujące osoby (lub inne w ich zastępstwie):
Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania – dr Sylwia Spurek
Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak

 • Koordynatorem prac Zespołu ds. alimentów z ramienia Biura RPO jest dr Ewa Dawidziuk, zaś z ramienia Biura RPD p. Katarzyna Czaj-Czcińska.

Oprócz stałego składu Zespołu na jego posiedzenia są ad hoc zapraszane, w zależności od omawianego tematu, także inne osoby - np. pan dr Rafał Łyszczek - Krajowa Rada Komornicza, Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet, czy Mariusz Hildebrandt z BIG InfoMonitor, a w najbliższym czasie także przedstawicielka Stowarzyszenia Alimenty to Nie Prezenty

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Wykonywania Kar, Dyrektor Zespołu Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk