Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Współpraca z RPD na rzecz powołania Zespołu ds. Alimentów

Data:

RPO zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie wspólnej inicjatywy na rzecz powołania Zespołu ds. Alimentów, którego działania mogłyby w sposób istotny rzutować na poprawę sytuacji dzieci - wierzycieli alimentacyjnych oraz na zwiększenie odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Niealimentacja jest problemem, który niesie za sobą poważne konsekwencje społeczne. Poprawa skuteczności działań właściwych organów na rzecz realizacji prawa dzieci do odpowiedniego poziomu życia i zapewnienia godnych warunków do rozwoju wymaga pilnych rozwiązań systemowych. Podjęcie interdyscyplinarnej debaty w tym obszarze z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, socjologów, ekonomistów, samorządu komorniczego, przedstawicieli systemów penitencjarnych oraz ekspertów zajmujących się problematyką alimentacji wydaje się dzisiaj koniecznością. Płaszczyznę do wymiany poglądów, działań analitycznych oraz wypracowania rozwiązań mógłby stanowić Zespół Roboczy zajmujący się szeroko rozumianą problematyką alimentacji.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2015-11-18 10:47:17
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:50:43
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP

Zobacz także