Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Drugie posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

Data:

Konieczna jest edukacja – policji, prokuratorów, sędziów sądów rodzinnych i karnych. Trzeba także dalej prowadzić badania społeczne, by ustalić powody, dla których ludzie nie płacą alimentów. Trzeba korzystać z dobrych praktyk i doświadczeń innych krajów. Konieczna jest wymiana wiedzy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, ZUS-em, komisjami senackimi i sejmowymi.

30 marca w Biurze RPO odbyło się drugie spotkanie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. W skład Zespołu oprócz ekspertów z obu urzędów wchodzą: adwokaci, sędziowie, komornicy, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, ludzie świata nauki i środowiska penitencjarnego.

W spotkaniu uczestniczyli obaj rzecznicy: Adam Bodnar i Marek Michalak. Zapowiedzieli wspólne podpisanie wystąpień do władz w sprawie problemów z egzekucją alimentów.

Spotkanie prowadziła zastępczyni RPO Sylwia Spurek.

Zmiana społecznej świadomości

Uczestnicy spotkania podkreślali, jak ważna jest świadomość społeczna problemu – potrzebna jest tu kampania społeczna, której przeprowadzenie deklarowała zresztą minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Warto wiedzieć, że 17 lutego spotkanie eksperckie w sprawie problemu z niepłaceniem alimentów zorganizowała partia Nowoczesna Pl.

Rzecznik praw obywatelskich cieszy się, że w czasie tegorocznego Kongresu Kobiet zostanie poprowadzony odrębny panel dyskusyjny na temat alimentów. O przygotowaniach do panelu mówiła Iwona Janeczek ze Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci. Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar dr Ewa Dawidziuk będzie w czasie Kongresu prezentować działania RPO w sprawie alimentów.

Ustalanie wysokości alimentów

Mec. Grzegorz Wrona przedstawił pomysł tabel, w oparciu o które sąd orzekałby wysokość alimentów. Warto przedyskutować to zagadnienie i zastanowić się, kto powinien określić wskazane w nich wartości. Przykładem mogą być tabele funkcjonujące np. w Niemczech. Zdaniem rzecznika Bodnara mógłby to być jeden ze sposobów na wyeliminowanie tego elementu sporu między rodzicami dziecka.

Ściganie niepłacących alimentów

Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet podniosła, że przestępstwo niealimentacji powinno być ścigane z urzędu, nie zaś na wniosek.

Komornicy Robert Damski oraz wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej dr Rafał Łyszczek mówili, jak ważne jest usprawnienie współpracy z ZUS-em, a także stworzenia rejestru dłużników uporczywych, szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego w sprawach alimentacyjnych, czy rozszerzenia źródeł egzekucji (np. stypendia, delegacje nie podlegają egzekucji). Adam Bodnar poprosił, aby Krajowa Rada Komornicza przedstawiła na kolejnym spotkaniu więcej szczegółów o rejestrze uporczywych dłużników alimentacyjnych.

Szkolenia dla komorników

Robert Damski zaproponował także, aby Rzecznik Praw Dziecka zorganizował szkolenia dla komorników z umiejętności identyfikowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dla dzieci.  Rzecznik praw dziecka Marek Michalak uznał, że to dobry pomysł.

Kolejne spotkanie Zespołu ekspertów odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk