Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego ws. mediacji prowadzonej w sprawie przeniesienia kilku rodzin romskich z Limanowej

Data:

W kolejnym wystąpieniu do Wojewody Małopolskiego dotyczącym mediacji w sprawie przeniesienia rodzin romskich z Limanowej do nowej nieruchomości zakupionej przez limanowski samorząd w Człuchowie, Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o pilne przekazanie szczegółowych informacji o aktualnym stanie sprawy.

Celem prowadzonych mediacji powinno być znalezienie alternatywnej propozycji dla Romów, polegającej na przykład na zakupie domu lub mieszkań na terenie Limanowej bądź powiatu limanowskiego. Rzecznik podkreśla, że sprawa wymaga pilnego rozwiązania. Równolegle do mediacji trwa bowiem postępowanie egzekucyjne zmierzające do opróżnienia i wydania lokali zamieszkałych przez rodziny romskie. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich apelowała do Burmistrza Limanowej o powstrzymanie się od działań, które doprowadziłyby do przeniesienia rodzin wbrew ich woli. Nie wiadomo jednak, czy w odpowiedzi na ten apel Burmistrz Limanowej podejmie czynności zmierzające do wstrzymania rozpoczętej już egzekucji komorniczej.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk