Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Sejmie o sytuacji społeczności romskiej – posiedzenie komisji z udziałem zastępczyni RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

9 czerwca br. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich dr Sylwia Spurek wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzenie poświęcone było głównie sytuacji społeczności romskiej w województwie małopolskim.

Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, wśród których byli również przedstawiciele organizacji mniejszości romskiej, debatowali o potrzebie poprawy warunków panujących na osiedlach romskich oraz konieczności przeciwdziałania bezrobociu wśród członków tej społeczności. Pracownicy świetlic działających w Maszkowicach i Koszarach podzieli się też swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi z osiedli.

Szczególną uwagę Komisja zwróciła na realizowany przez władze Limanowej projekt  dotyczący przeniesienia kilku rodzin romskich z tego miasta do domu zakupionego przez limanowski samorząd na terenie innej gminy. Obecnie projekt ten realizowany jest wbrew woli samych Romów. Krytycznie do tego projektu odniosła się również zastępczyni rzecznika, informując komisję o działaniach podjętych w tej sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk