Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przymusowe przesiedlenie rodzin romskich do sąsiedniej gminy może być niezgodne z prawem

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył pozew o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych i zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie rodzin romskich, które decyzją burmistrza mają być przesiedlone do sąsiedniej gminy. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy kilku rodzin romskich, które zamieszkują pustostan w Limanowej. W 2015 r. miasto Limanowa uzyskało z rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce dotację na zadania związane z poprawą warunków, w jakich żyją limanowscy Romowie. Korzystając z tej dotacji miasto zakupiło dla kilku rodzin romskich dwie nieruchomości, obie poza terenem gminy miejskiej Limanowa. Część rodzin nie chce jednak opuścić miasta, głównie w obawie przed niechętnym przyjęciem w nowym miejscu zamieszkania (gmina Czchów). Niestety, jak pokazały kolejne wydarzenia, obawy te mogą być uzasadnione. W następstwie decyzji o zakupie domu dla rodziny romskiej oraz protestów mieszkańców Burmistrz Czchowa wydał zarządzenie porządkowe bezwzględnie zakazujące zasiedlania tej nieruchomości. Zarządzenie to zostało zakwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie ze skargi Wojewody Małopolskiego. Sprawa nie została dotychczas rozstrzygnięta. Pomimo tego władze Limanowej dążą do przesiedlenia Romów w drodze egzekucji złożonych przez nich oświadczeń woli.

W pozwie o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych Rzecznik zwraca uwagę, że obowiązujące (choć kwestionowane) zarządzenie porządkowe Burmistrza Czchowa uniemożliwia w chwili obecnej skuteczne przeprowadzenie egzekucji. Rodziny romskie eksmitowane z dotychczasowego miejsca zamieszkania nie będą mogły wprowadzić się do nowego mieszkania, a w konsekwencji pozostaną bez dachu nad głową. Co więcej, w ocenie Rzecznika, przedstawione rodzinom Romskim umowy o użyczenie nieruchomości nie odpowiadają pierwotnym założeniom programu i nie chronią w sposób wystarczający ich praw jako lokatorów.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski