Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta w Małopolsce dotycząca sytuacji rodzin romskich z Limanowej

Data:

W dniu 17 lutego Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek oraz przedstawiciele Zespołu do Spraw Równego Traktowania w Biurze RPO spotkali się w Limanowej z rodzinami romskimi. Rodziny te, zgodnie z realizowanym przez władze miasta projektem, mają zostać przeniesione z dotychczasowego miejsca zamieszkania do budynku zakupionego przez miasto Limanowa na terenie gminy Czchów. Romowie nie chcą się tam przeprowadzić. O ich sytuacji oraz konflikcie, jaki narasta wokół projektu miasta Limanowa, rozmawiano również z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem oraz Burmistrzami Limanowej i Czchowa.

W 2015 r. miasto Limanowa uzyskało z rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce dotację na zadania związane z poprawą warunków, w jakich żyją limanowscy Romowie. Korzystając z tej dotacji miasto zakupiło dla kilku rodzin romskich dwie nieruchomości, obie poza terenem gminy miejskiej Limanowa. Część rodzin nie chce jednak opuścić miasta, głównie w obawie przed niechętnym przyjęciem w nowym miejscu zamieszkania. Niestety, jak pokazują kolejne doniesienia medialne, obawy te mogą być uzasadnione.

Napięta sytuacja w Limanowej, a także w Czchowie, wymaga rozważnego podejścia, zwłaszcza ze strony władz samorządowych obu gmin. Należy uniknąć takiego rozwiązania, w którym Romowie w jakikolwiek sposób zmuszeni zostaną do opuszczenia swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Z drugiej strony, z uwagi na trudne warunki panujące w tym miejscu, niezbędne jest udzielenie rodzinom wsparcia. Forma takiej pomocy powinna jednak zostać uzgodniona z samymi zainteresowanymi, a jakakolwiek oferta, wiążąca się z przeprowadzką w nowe miejsce, powinna zyskać ich akceptację.

Problem może być rozwiązany w drodze mediacji. W rozmowie z Zastępczynią RPO Wicewojewoda Małopolski zadeklarował, że Urząd Wojewody podejmie się takiej mediacji już na początku przyszłego tygodnia.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP